ATURAN PENGISIAN

Setiap individu mempunyai keunikan tersendiri. Untuk mengetahui hal tersebut harap quesioner ini diisi sesuai dengan kepribadian saudara.

Centang pernyataan yang sesuai diri anda
Biarkan pernyataan yang tidak sesuai diri anda

Kuesioner ini akan membantu anda mengenali bakat/talenta yang anda miliki, sehingga akan menolong anda dalam mencapai cita-cita dan menentukan arah tujuan anda.